Principy sexuální výchovy


O Principech

Touha milovat a být milován patří k přirozenosti člověka. Šťastný život stejně tak jako šťastné manželství a rodina patří k těm nejnaléhavějším přáním mladých mužů a žen. Každodenní vhled do médií nám ale ukazuje, jak je těžké zacházet se sexualitou, s tělesností, se závazkem nebo strachem ze závazku a s vlastní identitou. „Máme vůbec správnou představu o lásce? Často se tento pojem stává sentimentálním (…) Moderní doba uvažuje o lásce jako o něčem mnohem dalekosáhlejším, plodnějším a mocnějším, než čím láska skutečně je“, říká Romano Guardini.

Nejsme jen bezmocně „zchváceni“ láskou, ale můžeme se také učit ze zkušeností jiných. K tomu, abychom mohli mezi spoustou nabídek najít vlastní cestu, jsou zde shrnuty zkušené úvahy a podněty.

Jsou určeny všem, kdo jsou činní ve výchově (teoretické či praktické) v rodinách, ve školách a výchovných zařízeních. Stejně tak jsou určeny mladým lidem, kteří ve své fázi zrání hledají spolehlivou radu.

Tulipány jsou krásným symbolem: nejdříve jsou uzavřené, ale uvnitř se postupně probouzí. Dříve je ale nelze vůlí rozevřít - nerozvinou se dříve. Rozkvetou samy, až přijde jejich čas. Toto ponechání růst a čekání na správný čas je viditelně odměněno krásou rozvinutého tulipánu.

 

Download
Prinzipien_tchechisch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 252.5 KB