Obrazovanje za ljubav


2. Ciljevi spolnoga odgoja

Cjeloviti spolni odgoj poduzima korake da bi postigao određene ciljeve:

 • Mlade prati u zadaći integriranja vlastitog spolnog razvoja u cjeloviti razvoj osobnosti i prihvaćanja sebe samih.
 • Mladima pomaže razviti vlastiti muški ili ženski identitet i spoznati svoje dostojanstvo. U to spada i razvijanje pozitivnoga stava prema drugom spolu i poznavanje i poštivanje njihovih dopunjavajućih aspekata.
 • Prenosi znanje o spolnom razvoju i izgrađivanju odnosa, da bi mladi na području spolnosti mogli donositi odgovorne odluke. Na taj način pomaže da ne dođe do raspada odnosa i do razvoda.
 • Omogućuje međusobno sporazumijevanje u pitanjima spolnosti, osjećaja i odnosa te razvija stručan i obazriv jezik koji je za to potreban.
 • Mladima daje cjelovitu orijentaciju u pitanjima prijateljstva, ljubavi i plodnosti te im pomaže prepoznati zakonitosti ljubavi i spolnosti (suprotnost spolova, bezuvjetnost ljubavi, vjernost i trajno vezivanje kao zaštićeni prostor u kome se može razviti međusobno predanje i želja za djecom).
 • Pomaže razviti prirodan, radostan i odgovoran stav prema spolnosti; u to spadaju kako sposobnost za doživljavanje užitka, tako i sposobnost za sublimiranje užitka putem samosvladavanja.
 • Pomaže izbjeći tinejdžerske trudnoće i pobačaje te vodi prema poštivanju svake ljudske osobe od začeća do prirodne smrti.
 • Pomaže izbjeći spolno prenosive bolesti.
 • Razvija senzibilitet za prelaženje dopuštenih granica i suprotstavlja se spolnom nasilju i pornografiji.
 • Potiče na sučeljavanje s različitim vrijednosnim sustavima u vremenu u kome su upravo mladi sve više izloženi pritisku kako će se usmjeriti i ponašati na području spolnosti. Na taj način osposobljava i za toleranciju prema ljudima koji imaju drugačiju spolnu orijentaciju.
 • U ostvarivanju tih ciljeva pomaže mladima razumjeti spolnost u različitim kontekstima. To im omogućuje na tom području postupati u korist razvitka njihove cjelovite osobnosti.

Takav cjelovit spolni odgoj je od velikog društvenog interesa. On pozitivno potiče osobnost pojedinca, pomaže u podizanju mladoga naraštaja iz kojega će proizaći sljedeći naraštaji, te općenito potiče zdravo ponašanje i društvenu otvorenost za obitelj i djecu.