Obrazovanje za ljubav


5. Okvirni uvjeti

Spolni odgoj je u prvom redu pravo roditelja odnosno staratelja. Zato, kada se predaje spolni odgoj, učitelji uvijek trebaju informirati i uključiti roditelje i staratelje.

Nekim roditeljima nije moguće pratiti vlastitu djecu na području spolnosti iz vremenskih ili sadržajnih razloga, ali i zbog vlastitog životnog puta. Često i sami trebaju pomoć i naobrazbu.

Istodobno treba poštivati proces odvajanja od roditelja koji je u procesu odrastanja nužno potreban. Zato se roditeljima u njihovoj odgojnoj zadaći može pomoći izvana. Školski i izvanškolski spolni odgoj ima funkciju podrške i dopunjavanja. Pritom treba poštivati pravo da netko dragovoljno sudjeluje u nastavi spolnog odgoja, odnosno da roditelji djecu ispišu s te nastave ili da mlada osoba samu sebe ispiše s te nastave.