Pedagogika seksualna


Na temat założeń Założenia

Jesteśmy ludźmi i dlatego pragniemy kochać i być kochanymi. Taka jest nasza natura. Udane życie, szczęśliwe małżeństwo i rodzina – o tym właśnie marzą młode kobiety i młodzi mężczyźni
Jednak każdego dnia media przedstawiają nam zgoła inny obraz – problemy w przeżywaniu własnej seksualności i cielesności, strach przed bliskością, tworzeniem międzyludzkich więzi, a nawet przed własną tożsamością. „Czy zatem  odpowiednio pojmujemy miłość? Dla wielu z nas stała się ona zbyt sentymentalna i chwiejna. (...) Nowoczesność musi zrozumieć miłość jako coś o wiele dalej sięgającego, o wiele bardziej płodnego i potężnego, niż nam ją przedstawia” mówi Romano Guardini.
Miłość nie jest czymś, co zdarza się nagle, do czego człowiek nie jest w stanie się przygotować. Przecież może on czerpać z mądrości i doświadczenia poprzednich pokoleń. Dlatego pragniemy podzielić się własnymi przemyśleniami, z nadzieją, że staną się dla innych impulsem do działania.
Swoje przesłanie kierujemy do wszystkich, którzy na co dzień w swoich rodzinach i szkołach poświęcają się wychowaniu. Zwracamy się także do młodych, którzy  na swojej drodze ku dorosłości szukają godnych zaufania wskazówek.
Chcielibyśmy, aby symbolem tego sympozjum był tulipan. Rozwój tego pięknego kwiatu dokonuje  się w jego wnętrzu. Nie jest dostępny naszym oczom. Rozkwita dopiero wtedy, gdy jest na to gotowy, a my nie jesteśmy w stanie przyspieszyć tego procesu. Gdy poczekamy, nasza cierpliwość zostaje nagrodzona i naszym oczom ukazuje się to, co w tulipanie najpiękniejsze.

Download
Prinzipien_polnisch.pdf
Adobe Acrobat Dokument 242.4 KB