A SZEXUÁLPEDAGÓGIA


2. A szexuálpedagógia céljai

A teljes körű szexuálpedagógia a következő célokat irányozza elő:

 • A fiatalokat elkíséri abban a feladatban, hogy a saját szexuális fejlődésüket beintegrálják egész személyiségük fejlesztésébe, és hogy elfogadják önmagukat
 • Segít a fiataloknak abban, hogy a személyes identitásukat férfiként vagy nőként megtalálják, és hogy tudatában legyenek méltóságuknak. Ehhez hozzá tartozik, hogy a másik nemhez pozitív módon viszonyuljanak, és hogy az ő szempontjaikat is megismerjék és megtanulják azokat megbecsülni.
 • Ismereteket közvetít a szexuális fejlődésről és a kapcsolatteremtésről, hogy ezáltal a fiatalok felelősségteljes döntéseket tudjanak hozni a szexualitás területén. Abban is segít nekik, hogy elkerüljék a kapcsolatok törését és a válásokat.
 • Képessé tesz arra, hogy a nemiséget, az érzéseket és a kapcsolatokat megértsék, és kifejleszti az ehhez szükséges tárgyszerű és megfelelően figyelmes nyelvezetet.
 • Teljes körű tájékoztatást ad a fiataloknak a barátságról, a szerelemről, a termékenységről, és segít nekik a szerelem és a szexualitás törvényszerűségeinek megismerésében (a nemek polaritása, a szerelem feltétel nélkülisége, hűséges és tartós kapcsolat számára olyan védelmet nyújtó területe, mint a kölcsönös önátadás és a gyermekek utáni vágy).
 • Segíti a szexualitáshoz való természetes, életvidám és felelősségteljes hozzáállás fejlesztését; ehhez hozzátartozik az a képesség is, hogy örömöt találjunk benne, és az önuralom gyakorlása is megnemesítse az örömöt.
 • Segít, hogy elkerülhetőek legyenek a tinédzserterhességek és az abortuszok, valamint abban, hogy minden emberi élet értéknek számítson a fogantatás pillanatától a természetes halálig.
 • Segít elkerülni a nemi betegségeket.
 • Érzékennyé tesz a határok megsértésére és ellene hat a szexuális erőszaknak és a pornográfiának.
 • Magyarázatot ad a különféle értékorientációkra olyan korban, amikor a fiatalok egyre gyakrabban vannak kitéve a szexualitás területén az orientációs- és magatartási nyomásnak. Ezáltal képesek lesznek toleranciára olyan emberekkel szemben is, akik más szexuális orientáltsággal rendelkeznek.
 • Ezen célok megvalósítása során segíti a fiatalokat, hogy a szexualitást a maga sokoldalú összefüggéseiben megértsék. Ezáltal lehetővé válik, hogy ezen a területen úgy viselkedjenek, ahogy az a teljes személyiségük szempontjából elvárható.

Az ilyen teljes körű szexuálpedagógia nagy társadalmi érdeket szolgál. Mert az egyének pozitív személyiségi elvárásai mellett nem csak egy olyan ifjú generáció szakemberré történő kinevelésében segít, amely a generációk közötti szerződést teljesíteni tudja, hanem általánosan egészséges magatartást, valamint család- és gyermekbarát társadalmat is biztosít.