Obrazovanje za ljubav


3. Standardi kvalitete spolnoga odgoja

Pedagoški standardi

 • Spolni odgoj mora odgovarati dobi, zrelosti i osobnom razvojnom stupnju mladih. Zato ga treba prilagoditi psihološkoj razvojnoj fazi svakog mladog čovjeka. Ne smije se prekoračiti iskustveni obzor svake pojedine faze.
 • Spolni odgoj ozbiljno shvaća djecu i mlade kao jedinstvene osobnosti i daje im prostora da izraze svoja pitanja, strahove i očekivanja. Emocije treba smjeti izraziti, a vrjednote aktivno obraditi i propitivati.
 • Dobar spolni odgoj djeluje cjelovito. On pored tjelesnih i psihičkih promjena tematizira i osjećaje, zadaću razuma i značenje odluka, stvaranje prijateljstava i utjecaj društvenog i kulturalnog okruženja. Poseban je naglasak na sposobnosti preuzimanja odgovornosti za sebe i za druge.
 • Treba poštivati naravni osjećaj stida i uzeti ga u obzir kod izbora nastavnih sadržaja i materijala. U nastavi spolnoga odgoja nema mjesta za tematsko obrađivanje spolnog upoznavanja samoga sebe.
 • Djevojčicama i dječacima u pubertetu treba dati mogućnost da učvrste svoj spolni identitet i osjećaj vrijednosti. Zato kod specifičnih spolnih tema ima smisla razdvojiti dječake i djevojčice, jer tek onda zajednička nastava vodi svome cilju, jer se zahvaljujući razumijevanju vlastita spola može razviti novi pogled na onaj drugi spol.
 • Kod spolno specifičnih tema trebalo bi – barem većinom – da muškarci poučavaju i prate dječake, a žene djevojčice.
 • Da bi se mladi mogli suočiti s raznovrsnim temama vezanim za spolnost i da bi mogli stvoriti svoje mišljenje, trebaju dovoljno vremena, tj. neprekidnu ponudu koja odgovara njihovoj dobi.
 • Sadržaje treba obrađivati interaktivno. Stajalište do kojega je netko došao svojim razmišljanjem i domišljene odluke imaju velik utjecaj na daljnji individualan razvij i osobni rast.

Obrazovni standardi

 • Spolni pedagozi trebaju interdisciplinarnu naobrazbu koja uključuje biološke, psihološke, etičke, pedagoško-didaktičke i duhovne sadržaje.
 • Naobrazba sadrži i biografski rad o vlastitom spolnom razvoju. Spolni pedagozi moraju biti zrele osobe koje ispravno procjenjuju i poštuju potrebu blizine i distance te se prema učenicima ponašaju s poštovanjem koje im omogućuje stvaranje vlastitoga mišljenja.
 • Mentorstvo, supervizija i redovita daljnja naobrazba jamče kvalitetu rada.
 • Koncepte spolnoga odgoja moraju razraditi žene i muškarci zajedno u suradnji; oni moraju biti u tijeku sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Zato na području spolnoga razvoja i spolnoga odgoja treba provoditi i istraživanja.
 • Spolno-pedagoška naobrazba i koncepti moraju biti podvrgnuti redovitoj evaluaciji.