Pedagogika seksualna


2. Cele pedagogiki seksualnej

Zakres pedagogiki seksualnej jest bardzo szeroki:

  • Towarzyszenie młodemu człowiekowi w wypełnianiu niełatwego zadania zintegrowania własnego rozwoju seksualnego z całościowym rozwojem osobowości i w zaakceptowaniu samego siebie.
  • Pomaganie młodzieży w odnalezieniu swojej tożsamości jako mężczyzny lub kobiety i w kształtowaniu świadomości własnej godności oraz wykształcenie pozytywnego nastawienia i szacunku wobec płci przeciwnej i różnic, jakie występują między chłopcami i dziewczętami.
  • Przeciwdziałanie niszczeniu więzi i rozwodom poprzez przekazywanie wiedzy o rozwoju seksualnym i tworzeniu relacji, aby młody człowiek mógł dojrzeć do odpowiedzialnych decyzji w dziedzinie seksualności.
  • Rozwijanie stosownego i uważnego języka, który ułatwi rozmowy na temat płciowości, uczuć oraz relacji.
  • Zwrócenie uwagi młodych ludzi na przyjaźń, miłość i płodność oraz pomaganie im w rozpoznawaniu praw kierujących miłością i seksualnością.
  • Pomoc w kształtowaniu naturalnego, odpowiedzialnego i dającego radość nastawienia do seksualności, a także mówienie o odczuwaniu pożądania i jego sublimacji poprzez samoopanowanie.
  • Przekazywanie młodym wiedzy, która pomaga unikać nastoletnich ciąż, a w konsekwencji także aborcji – dzięki tym wiadomościom zostaje ukształtowany szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
  • Informowanie o chorobach przenoszonych drogą płciową oraz sposobach zabezpieczenia przed nimi. Podawanie rzetelnych informacji, które uwrażliwiają na przekraczanie granic, pomagają przeciwdziałać przemocy seksualnej oraz chronią przed pornografią.
  • Wsparcie w konfrontowaniu się z różnymi światopoglądami, szczególnie teraz, gdy młodzi ludzie coraz częściej doświadczają nacisków na własną orientację i postawy wobec seksualności; jednocześnie uczenie tolerancji wobec osób o innej orientacji seksualnej.
  • Pomoc młodemu człowiekowi we wszechstronnym pojmowaniu seksualności, co umożliwia mu rozumieć ten zakres jego osobowości w sposób, który całościowo wspiera jego rozwój.

Tak pojęta pedagogika seksualna wpływa pozytywnie na całe społeczeństwo. Wspiera rozwój osobowości poszczególnych młodych ludzi, a jednocześnie przyczynia się do kształtowania nowego pokolenia. Ponadto wykształca zdrowe nawyki oraz dobre nastawienie do zakładania rodziny i posiadania dzieci.