Principy sexuální výchovy


2. Cíle sexuální výchovy

Komplexní sexuální výchova se zaměřuje na následující cíle:

 • Doprovází mladé lidi při integraci vlastního sexuálního vývoje do celkového vývoje osobnosti a napomáhá jim v sebepřijetí.
 • Pomáhá mladým lidem nalézt svou vlastní identitu jako muže či ženy a uvědomit si svou důstojnost. K tomu patří i nalezení pozitivního postoje k opačnému pohlaví a poznání a ocenění jeho komplementární funkce.
 • Zprostředkovává znalosti o sexuálním vývoji a vytváření vztahů, aby se mladí lidé naučili v sexuální oblasti odpovědně rozhodovat. Zároveň také napomáhá předcházet rozvratům ve vztazích a rozvodům.
 • Umožňuje porozumění v oblasti pohlavnosti, citů a vztahů a vytváří pro to adekvátní řeč.
 • Dává mladým lidem ucelenou orientaci v otázkách přátelství, lásky a plodnosti a pomáhá jim rozpoznávat zákonitosti lásky a sexuality (protikladnost pohlaví, bezpodmínečnost lásky, věrný a trvalý vztah jako ochranný prostor pro vzájemné odevzdání se, touhu po dětech).
 • Pomáhá vytvářet přirozený, radostný a zodpovědný přístup k sexualitě; k čemuž patří také schopnost pociťovat touhu a ovládat ji.
 • Napomáhá zabraňovat těhotenství u mladistvých, jakož i potratům, a vede k uznání hodnoty každého člověka od momentu početí do přirozené smrti.
 • Pomáhá předcházet sexuálně přenosným nemocem.
 • Napomáhá zvýšit citlivost pro zranění v sexualitě způsobená nedodržením určitých hranic a působí proti sexuálnímu násilí a pornografii.
 • Podporuje názorové vyrovnávání se s rozličnými hodnotovými směry v době, kdy jsou mladí lidé stále více pod tlakem společnosti k určitým postojům a orientačním proudům v oblasti sexuality. Tím jim umožňuje též toleranci vůči lidem s odlišnou sexuální orientací.
 • Při uskutečňování těchto cílů pomáhá mladým lidem porozumět sexualitě v celém jejím širokém kontextu. To jim umožňuje jednat v této oblasti tak, aby to bylo prospěšné pro jejich celkovou osobnost.
 • Komplexní sexuální výchova je v tomto směru ve velkém společenském zájmu. Kromě pozitivní podpory osobnosti jednotlivce napomáhá nejen při vzdělávání mladé generace, ale také podporuje všeobecně zdravý a kladný postoj společnosti k rodinám a dětem.