Principy sexuální výchovy


5. Rámcové podmínky

Sexuální výchova je především právem rodičů nebo osob pověřených výchovou namísto rodičů. Pokud je nabízena sexuální výchova na školách, je třeba vždy informovat a zapojit rodiče a osoby oprávněné výchovou dětí.
Někteří rodiče jsou však příliš přetíženi, aby své děti doprovázeli v oblasti sexuální výchovy. Často sami potřebují podporu a zaškolení.
Současně je třeba respektovat vývojově nutnou potřebu mladistvých postupně se osvobozovat od vlivu rodičů. Z tohoto důvodu jsou důležitým doplňkem a oporou rodičovské výchovy v této oblasti právě nabídky poskytované mimo rodinu. Jak školní, tak mimoškolní nabídky sexuální výchovy však mají mít podpůrnou a doplňkovou funkci. Přitom musí mít jak rodiče pro své děti, tak mladiství možnost se tohoto vyučování dobrovolně zúčastnit nebo účast na něm svobodně odmítnout.