Obrazovanje za ljubav


4. Sadržaji spolnoga odgoja

U prvom planu spolnoga odgoja stoji jačanje vlastita identiteta, stjecanje jezičnih i komunikativnih vještina, jasnoća, socijalne i etičke norme, mediji, međukulturalna i međuvjerska znanja kao i učenje kroz odnose. Spolnost se pritom prikazuje kao nešto što u temelju služi životu i izgrađuje: kao temelj koji određuje identitet osobe, kao izraz ljubavi i znak vezivanja, kao izvor života i sreće.

Temeljni naglasci sadržaja spolnoga odgoja su:

 • Spolni odgoj djeci i mladima u razvoju pomaže razumjeti što se događa u njihovu tijelu. To se ne odnosi samo na razvoj spolnih organa i hormonalne promjene, nego i na razvitak i promjene u mozgu kao i promijenjeno poimanje okoline. Popratno osobno praćenje može umanjiti nesigurnost i strahove i pomoći da se spolnost otkrije kao izvor razvoja i procvata.
 • Govori se o naravnom tijeku ženskoga ciklusa. Djevojčice pritom uče cijeniti svoju ženskost i plodnost. Ljubav i razmnožavanje obrađuju se u naravnom i kulturalnom kontekstu i naglašava se odgovornost muškarca i žene za nastajanje i razvitak nove obitelji. I dječaci uče cijeniti svoju probuđenu plodnost i muškost. Govori se o raznim spolnim reakcijama obaju spolova. Djevojčice i dječaci razmišljaju kako s time odgovorno postupati.
 • Svijest o vlastitoj plodnosti ima ključnu funkciju: razumijevanje da netko može postati otac ili majka omogućuje razumijevanje dometa spolne aktivnosti i odgovornosti koja je s time povezana.
 • Vježba se prepoznavanje vlastitih osjećaja, njihova artikulacija i brižno postupanje s njima. To vrijedi za sve osjećaje, no napose za one spolne koji se otkrivaju u mladosti.
 • Izražavanje predodžaba kakav bi život trebao biti i razgovor o njima doprinosi stvaranju ponašanja koje je usmjereno prema cilju. Temeljito se obrađuje značenje ljubavi i predanja.
 • Spolnost se uvijek odnosi na sebe i na druge. Zato je bitan dio dobroga spolnoga odgoja poticanje sposobnosti za građenje odnosa i za razgovor. Najprije se na prikladan način tematiziraju prijateljstva. Da bi se izbjegle rane koje nastaju zbog prekida odnosa, naglašava se vrijednost pouzdanog i vjernog partnerstva, koje je puno ljubavi. Pritom se govori o braku između muškarca i žene kao najboljem zaštićenom prostoru za doživljavanje spolnosti i za rast djece.
 • Mladi čovjek uči shvaćati da je spolnost podložna psihičkim motivacijama koje su povezane sa životnim fazama i da se tijekom života mijenja.
 • Spolni odgoj objašnjava biološki i kulturalni odnos između muškarca i žene i pokazuje vrijednost obaju spolova. I očinstvo i majčinstvo prikazuju se kao smislene i odgovorne zadaće. Temeljna obitelj (otac, majka, dijete/djeca) pritom se smatra pravilom, jer odgovara kako podrijetlu djece i mladih tako i njihovim čežnjama.
 • Spolni odgoj prikazuje razne spolne orijentacije u skladu sa životnom dobi učenika, onako kako su doista prisutne u pučanstvu. Manjine se niti diskriminira niti idealizira, većinu se niti prešućuje niti podcjenjuje. Uči se poštivati svaku osobu.
 • Obzirno se postupa s patnjom djece i mladih koji imaju duševne rane zbog obiteljskih komova. O tome se govori na prikladan način, to se niti relativizira niti bagatelizira.
 • Daju se informacije o temama kao što su maloljetnička trudnoća i spolno prenosive zaraze, no to ne postaje težište nastave.
 • Govori se o tjelesnim i duševnim rizicima do kojih dovodi prerana spolna aktivnost i promiskuitetno ponašanje, kao i značenje čekanja odnosno odricanja (sublimacija nagona).
 • Riječju i slikom se prikazuje razvitak nerođenog djeteta od začeća. U skladu s dobi učenika, govori se i o tjelesnim i duševnim posljedicama pobačaja.
 • U skladu s dobi učenika, jasno se govori o svim metodama planiranja obitelji i o njihovim učincima na ženu i muškarca i na partnerstvo. U skladu s dobi učenika, opisuje se djelovanje i popratne pojave kontracepcijskih sredstava.
 • Tematiziraju se pravne i osobne granice, da bi se dalo usmjerenje i spriječilo spolno nasilje. Vježba se imenovati vlastite granice i reći NE (trening osobnog potvrđivanja).
 • Spolni odgoj obrađuje tjelesnu i duševnu higijenu, na pr. izbjegavanje pornografije, telefonskog seksa, seksa kao robe itd.
 • Spolni odgoj jača medijske kompetencije. Uspoređuje se realnost i fikciju. Mladima se pomaže kritički propitivati način korištenja medija s obzirom na vlastiti osobni razvoj i životne ciljeve, napose imajući na umu kako pornografija štetno djeluje na međuljudske odnose. Pazi se i na sprječavanje ovisnosti.