LYTIŠKUMO UGDYMO PRINCIPAI


5. BENDROSIOS SĄLYGOS

Lytiškumo ugdymas yra pirminė tėvų ir globėjų teisė. Todėl tėvai ir globėjai visada turi būti informuojami ir įtraukiami, kai lytiškumo ugdymas yra dėstomas ugdymo įstaigoje.

Dalis tėvų būna nepajėgi kalbėti su vaikais tokiomis temomis dėl laiko apriboimų, turinio ar savo pačių patirties, todėl dažnai jiems reikalinga parama ir mokymas.

Tuo pačiu mes turime pripažinti, kad jaunuoliai natūraliai ir dėl brendimo siekia atsiskirti nuo savo tėvų. Todėl ugdymo galimybės už šeimos ribų yra svari pagalba tėvams vykdant jų įsipareigojimą. Atsižvelgiant į tai lytiškumo ugdymas mokykloje ir už jos ribų atlieka papildančią ir paremiančią funkciją. Reikalinga priminti, kad dalyvavimas lytiškumo ugdymo pamokose turi būti savanoriškas: tėvai turi turėti teisę neleisti į pamokas savo vaikų, o jaunuoliai atsisakyti jų patys.