LYTIŠKUMO UGDYMO PRINCIPAI


2. LYTIŠKUMO UGDYMO TIKSLAI

Holistinis lytiškumo ugdymas siekia šių tikslų:

 • Lydėti jaunus žmones, siekiančius savo lytinį vystymąsi paversti visos asmenybės vystymosi dalimi, padėti jiems priimti save.
 • Padėti jaunimui atrasti savo kaip vyro ar moters tapatybę ir padėti suvokti savo orumą. Tai apima teigiamo požiūrio į kitą lytį formavimąsi, lyčių papildomumo suvokimą ir branginimą.
 • Suteikti žinių apie lytinį brendimą ir tokias bendravimo formas, kurios padeda jauniems žmonėmsn priimti atsakingus sprendimus lytiškumo srityje. Tai taip pat padeda išvengti santykių nutrūkimo ir skyrybų.
 • Įgalinti jaunus žmones apie lytiškumą, jausmus ir santykius dalintis su kitais, o taip pat formuoti reikalingą, tinkamą ir pagarbią kalbėseną.
 • Suteikti asmenims visuminį požiūrį į draugystę, meilę ir vaisingumą ir padėti jiems suprasti meilės ir lytiškumo dėsnius (lyčių poliariškumą, meilės besąlygiškumą, ištikimus bei ilgalaikius santykius, įgalinančius abipusį atsidavimą bei norą turėti vaikų).
 • Padėti išsiugdyti natūralų, teigiamą ir atsakingą požiūrį į lytiškumą. Tai apima gebėjimą ne tik pajusti troškimą, bet ir sutaurinti jį susivaldymo pagalba.
 • Išvengti paauglių nėštumo ir abortų ir padėti suvokti kiekvieno žmogaus vertę nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.
 • Padėti išvengti lytiniu keliu plintančių ligų.
 • Išmokyti atpažinti asmens privatumo ribų pažeidimą ir tuo pačiu pasipriešinti seksualinei prievartai bei pornografijai.
 • Skatinti kritiškai vertinti įvairias vertybių sistemas tuo laikotarpiu, kai jauni žmonės, vis labiau patiria spaudimą lytinės orientacijos ir elgsenos srityse. Tokia vidinė laisvė taip pat įgalina juos būti tolerantiškais žmonėms, turintiems kitokią seksualinę orientaciją.
 • Toks lytiškumo ugdymas padės jauniems žmonėms pažinti lytiškumą daugeliu aspektų ir įgalins juos šioje gyvenimo srityje elgtis taip, kaip naudinga jų asmeniui kaip visumai.

Toks visuminis lytiškumo ugdymas giliai atliepia visuomenės interesus. Šalia teigiamo poveikio jaunuolio asmenybės raidai jis padeda ne tik gyventi atsakingai ankstesnių ir ateinančių kartų atžvilgiu, tačiau taip pat ugdo bendrai sveiką gyvenseną ir šeimai bei vaikams draugišką visuomenę.