LYTIŠKUMO UGDYMO PRINCIPAI


4. LYTIŠKUMO UGDYMO TURINYS

 Lytiškumo ugdymo prioritetetai apima asmens tapatumo stiprinimą, komunikacijos ir išraiškos kompetencijų įgijimą, objektyvumą, socialinius ir etinius standartus, žiniasklaidos, įvairių kultūrų ir religijų pažinimą, taip pat mokymąsi iš tarpasmeninių santykių patirties. Šiame kontekste lytiškumas yra pateikiamas pozityviai, kaip tarnaujantis gyvybei ir konstruktyvus: kaip asmens tapatybės pagrindas, kaip meilės išraiška ir įsipareigojimo ženklas, kaip gyvybės ir džiaugsmo šaltinis.

 

Lytiškumo ugdymas remiasi šiais principais:

 

 • Jis padeda vaikams ir jaunuoliams suprasti kas vyksta jų kūne. Tai apima ne tik gimties organų ir hormonų pokyčius, bet taip pat ir smegenyse bei aplinkos suvokime vykstančius pasikeitimus. Asmeniškai palydintis mokymas sustiprina jaunuolius netikrumo ir baimių akivaizdoje ir padeda jiems atrasti savo gimtiškumą kaip vystymosi ir asmenybės išsiskleidimo šaltinį.
 • Pateikiama informacija apie natūralų moters vaisingumo ciklą. Mergaitės savo moteriškumą ir vaisingumą mokosi vertinti. Meilės ir prokreacijos temos yra tyrinėjamos natūraliame gamtiniame ir kultūros kontekste, pabrėžiant vyro ir moters atsakomybę už naujos šeimos pradėjimą ir kūrimą. Berniukai taip pat mokosi vertinti savo bundantį vaisingumą ir vyriškumą. Yra perteikiami skirtingi abiejų gimčių reagavimo tipai. Mergaitės ir berniukai apsvarsto būdus kaip atsakingai valdyti šias reakcijas.
 • Savo vaisingumo įsisąmoninimas atlieka raktinį vaidmenį: galimybės tapti tėvu ar motina suvokimas seksualiniam elgesiui suteikia kitokį svorį ir atsakomybę.
 • Mokomasi savo jausmų priėmimo, išreiškimo bei pagarbaus valdymo. Tai liečia bet kokius jausmus, bet ypatingai susijusius su jaunystėje pabundančiu lytiškumu.
 • Ateities vizijos, gyvenimo suaugus aptarimas veda prie tikslo siekiančio elgesio. Išsamiai aptariama meilės reikšmė ir savęs dovanojimas.
 • Lytiškumas visada susijęs su požiūriu į save ir kitus. Todėl esminę lytiškumo ugdymo dalį sudaro komunikacijos ir santykių kūrimo kompetencijų įgijimas. Visų pirma tinkamai aptariamas draugiškų santykių kūrimas. Norint apsaugoti nuo galimo santykių žlugimo, aptariama pasitikėjimu, ištikimybe ir meile grįstų santykių vertė. Vyro ir moters santuoka yra įvardijama kaip saugiausia vieta išgyventi lytiškumą ir auginti vaikams.
 • Jaunuoliams padedama suprasti, kad lytiškumas yra veikiamas tam tikros psichologinės motyvacijos, kuri būdinga specifiniam gyvenimo tarpsniui ir kad ši motyvacija kinta gyvenimo eigoje.
 • Lytiškumo ugdyme vyro ir moters santykis aptariamas biologiniu ir kultūriniu lygmeniu ir pateikia pagarbos vertą kiekvienos lyties paveikslą. Tėvystė ir motinystė pateikiama kaip svarbi ir atsakinga užduotis. Branduolio šeima (tėvas, mama ir vaikas/ai) laikoma įprastine norma, kadangi ji iš esmės atspindi jaunuolių aplinką ir taip pat jų siekius ir svajones.
 • Atitinkamai vaikų amžiui lytiškumo ugdymas pristato įvairias seksualines orientacijas jų realaus paplitimo visuomenėje kontekste. Mažumos nėra nei diskriminuojamos, nei idealizuojamos; dauguma nėra nei ignoruojama, nei nuvertinama. Išreiškiama pagarba kiekvienam asmeniui.
 • Taktiškas rūpestis yra skiriamas vaikams ir jaunuoliams, kenčiantiems dėl nutrūkusių šeimyninių santykių. Tai daroma tinkamu būdu, jų nesumenkinant.
 • Suteikiama informacija apie paauglų nėštumą ir lytiškai plintančias ligas, nesuteikiant jiems didžiausios reikšmės.
 • Lytiškumo ugdymas atkreipia dėmesį į ankstyvų lytinių santykių ir palaido elgesio fizinei ir psichologinei sveikatai keliamą pavojų, į susivaldymo ir laukimo svarbą (troškimų sukilninimą).
 • Žodžiu ir iliustratyviai parodoma kūdikio raida nuo pat prasidėjimo momento. Atitinkamai vaikų amžiui yra paaiškinamos fizinės ir psichologinės aborto pasekmės.
 • Šeimos planavimo metodai ir jų poveikis vyrui ir moteriai atskirai ir jų santykiams bendrai pristatomi atitinkamai amžiui ir brandos lygiui. Kontraceptikų poveikiai ir šalutiniai poveikiai taip pat pristatomi atsižvelgiant į amžių. .
 • Diskutuojant apie juridines ir asmenines privatumo ribas, siekiama suteikti supratimą ir apsaugoti nuo seksualinės prievartos. Jaunuoliai mokomi įvardinti savo privatumo ribas ir sakyti „ne“(pasitikėjimo savimi mokymas).
 • Lytiškumo ugdymas aptaria kūno ir sielos hygieną, t.y. pornografijos, seksualinio dirginimo telefonu, prekiavimo kūnu ir pan. vengimą.
 • Lytiškumo ugdymas pabrėžia žiniasklaidos kompetetingumą. Realybė ir iliuzija eina greta. Jaunimui padedama kritiškai pažvelgti į žiniasklaidos naudojimą jų asmeninio brendimo ir gyvenimo tikslų kontekste, ypač atsižvelgiant į pornografijos daromą žalą santykiams. Taip pat aptariama narkotikų vartojimo prevencijos tema.