LYTIŠKUMO UGDYMO PRINCIPAI


1. PAGRINDAI

Laimės siekimas yra pamatinis kiekvieno asmens poreikis. Ir būtent lytiškumas gali jam suteikti laimę – tačiau neretai ir paversti giliai nelaimingu. Todėl yra būtinas sąmoningo, brandaus ir atsakingo elgesio su savo ir kito gimtiškumu ugdymas. Daugumai jaunuolių tvirti santykia tarp vyro, moters ir jų vaikų yra esminė jų laimingo gyvenimo vizijos dalis. Šis troškimas turėtų būti palaikomas, net jei jų dabartinė šeimos situacija yra skirtinga („sudėtinės“ šeimos[1], skyrybų situacija, vieniši tėvai ir t.t.). Jauni žmonės turėtų būti padrąsinami siekti pilno savo kaip vyro arba moters išsiskleidimo, patys spręsti dėl savo ateities.

Svarbu suprasti, kad žmogaus lytiškumas yra susijęs su giliais gyvenimo dėsniais. Šie dėsniai ir su jais susijusios patirtys yra būdingi visiems žmonėms. Jie gali būti atpažinti ir tinkamai išreikšti. Akivaizdu, kad jie negali būti savavališkai pakeisti kitais, tačiau objektyviai galioja įvairiose kultūrose ir religijose.

 

Lytiškumas apima visą asmenį. Jis turi fizinį, emocinį, kognityvinį, socialinį, kultūrinį ir dvasinį matmenis. Lytiškumo vystymasis yra kiekvieno asmens individualybės brendimo dalis ir esminis faktorius, auginantis santykių kūrimo kompetenciją. Skirtingai nuo gyvūnų, žmogaus lytiškumas negali būti redukuojamas iki kūno poreikių ir jų patenkinimo sekos. Kaip gyvybinė asmenį formuojanti galia, jis kartu yra dovana ir užduotis, kadangi lytiškumo valdymas ir seksualinio elgesio pasekmės susiję su atsakomybe. Lytiškume žmogus pilnai išreiškia savo asmenybę. Pasireikšdamas kaip (taip pat ir neverbalinė) komunikacija, jis gali daryti ir trikdyti bei būti neteisingai suprastas. Siekiant prisidėti prie laimingo gyvenimo kūrimo, lytiškumo kaip kūniškos meilės kalbos dėsniai turi būti pažinti ir turimi omenyje.

 

Visų pirma svarbu perteikti vaikams ir jaunimui teigiamą bei visuminį požiūrį į lytiškumą, kad jie be baimės galėtų formuotis natūralų jo supratimą. Jis turėtų būti suvokiamas kaip kūno gyvybinė galia, reikalaujanti ugdymo. Be to, jaunimui turi būti parodyti su lytiškumo sritimi susiję pavojai.

 

Esminė tapimo suaugusiu užduotis yra seksualumo integravimas į visą asmenybę bei gebėjimas būti nepriklausomu socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje.

Kai tai pavyksta, žmoguje formuojasi svarbūs gebėjimo pagarbiai elgti su savimi ir kitais pagrindai. Dėl šios priežasties vaikams ir jaunimui reikalingas ugdymas ir brandinimas, kuris žvelgia į asmens formavimą visuminiu požiūriu. Klausimo susiaurinimas iki grynai techninio ar biologinio seksualinio švietimo yra nepakankamas.

 

Kadangi lytinis vaiko vystymasis reikalauja (pozityvaus) formavimo, lytiškumo ugdymas visų pirma yra tėvų teisė ir pareiga. Šeima yra svarbiausia ugdymo bazė sveikam gimtiniam vystymuisi. Mokyklai tenka užduotis paremti šią atsakomybę prisiimančius tėvus.

 

[1] Angl. “patchworkfamilies” - šeimos, kuriose augantys vaikai gali būti tiek bendri, ir gimę ankstesnėse santuokose ar partnerystėse.