LYTIŠKUMO UGDYMO PRINCIPAI


3. LYTIŠKUMO UGDYMO KOKYBĖS STANDARTAI

Ugdymo standartai:

 • Lytiškumo ugdymas turėtų atitikti jauno asmens amžių, brandą ir asmeninės brandos lygį. Taigi, lytiškumo ugdymas turėtų būti orientuotas į kiekvieno jaunuolio individualią raidą ir psichologinės brandos etapą. Šio etapo ribos neturėtų būti peržiangiamos.
 • Lytiškumo ugdymas žvelgia į vaikus ir jaunimą pagarbiai kaip į unikalius asmenis ir suteikia jiems erdvę išsakyti savo klausimus, baimes ir lūkesčius. Reikalinga erdvė emocijų išraiškai, vertybių kvestionavimui ir gilesniam suvokimui.
 • Geras lytiškumo ugdymas veikia visą asmenį. Be temų apie vykstančius fizinius ir psichologinius pokyčius, jis taip pat nagrinėja jausmus, protavimo bei sprendimų reikšmę, draugystės dinamiką ir sociokultūrinės aplinkos poveikį. Ypatingai pabrėžiamas gebėjimas už save ir kitus prisiimti atsakomybę.
 • Parenkant ugdymo medžiagą ir turinį turėtų turėtų būti gerbiamas ir priimamas domėn natūralus gėdos jausmas. Lytiškumo ugdymas nėra vieta temoms apie seksualinį eksperimentavimą.
 • Brendimo laikotarpiu mergaitėms ir berniukams turėtų būti padedama sustiprinti savo lyties tapatybės suvokimą bei savivertę. Šiame kontekste kalbant apie specifinius berniukus ir mergaites liečiančius klausimus, būtų prasminga pradžioje susitikti ir kalbėtis atskirose grupėse. Koedukacija tampa prasminga tik po to, kadangi kitos gimties suvokimą įgalina gilus savosios įsisąmoninimas.
 • Liečiant dalykus, specifiškai būdingus konkrečiai lyčiai, bent pagrindinai berniukams turėtų kalbėti vyras, o mergaitėms – moteris.
 • Tam, kad būtų jaunuoliai apmąstytų daugelį lytiškumo aspektų bei susiformuotų tvirtais argumentais pagrįstas pažiūras, ugdymas reikalauja laiko, turėtų būti tęstinis ir atitikti amžiaus tarpsnio poreikius.
 • Mokymo turinys turėtų būti pateikiamas interaktyviai. Pačių prieitos išvados bei sprendimai tolesniam asmenybės vystymuisi ir augimui turi didžiulę įtaką.

 

Ugdytojų rengimo standartai

 • Lytiškumo ugdytojai (pedagogai) privalo turėti tarpdisciplininį išsilavinimą, apimantį biologinių, psichologinių, pedagoginių - didaktinių, etinių ir dvasinių aspektų turinį.
 • Ugdytojų rengimas numato taip pat ir biografinį darbą susijusį su savo paties gimtiškumo raida. Lytiškumo ugdytojai turi būti brandžios asmenybės, kurios gali tinkamai įvertinti ir gerbti reikalingą artumo ir atstumo proporciją, ir kurių pagarba persmelktas elgesys su ugdytiniais padeda formuotis teisingom įžvalgoms.
 • Kuravimas, priežiūra ir reguliarus kvalifikacijos kėlimas užtikrina darbo kokybę.
 • Pedagoginė lytiškumo ugdymo koncepcija, kuriama bendradarbiaujant vyrams ir moterims, turi būti moksliškai atnaujinama. Todėl seksualumo raidos bei pedagogikos srityje turi būti toliau atliekami moksliniai tyrimai.
 • Ugdytojų parengimas ir gimtiškumo ugdymo koncepcija turėtų būti reguliariai vertinami.