A SZEXUÁLPEDAGÓGIA


5. Keretfeltételek

A szexuális nevelés a szülők vagy a nevelésre jogosultak elsődleges joga. Továbbá a szülőket és a nevelésre jogosultakat a képzők kötelesek mindig tájékoztatni, és bevonni, ha a szexuális nevelést felkínálják.

Néhány szülő időben és tartalmilag is, és életkörülményei miatt is korlátozott abban, hogy gyermekeit a szexualitás területén kísérje. Ők gyakran saját maguk is támogatást és képzést igényelnek.

Ugyanakkor az ifjúkorban a fejlődéshez szükséges, a szülőktől való elválási folyamatra is tekintettel kell lenni. Ezért a családon kívüli képzési lehetőségek fontos támogatást jelentenek a szülői nevelési feladatokhoz. Ebben a vonatkozásban az iskolai és az iskolán kívüli szexuális nevelés támogató és kiegészítő funkció. Biztosítani kell azt a jogot, hogy a szexuális oktatáson szabad akaratból lehessen részt venni, ill. a gyerekeket kivegyék, vagy a fiatalok önmaguk kijelentkezhessenek róla.