Pedagogika seksualna


  5. Warunki ogólne

Wychowanie seksualne to przede wszystkim prawo rodziców i opiekunów.  Z tego względu placówki, które prowadzą zajęć z zakresu edukacji seksualnej, powinny zawsze informować  rodziców i opiekunów oraz włączać ich w proces edukacyjny.
Jednak niektórzy rodzice nie mają czasu ani odpowiedniej wiedzy, aby  towarzyszyć swoim dzieciom w poznawaniu zagadnień seksualności. Tacy rodzice często sami potrzebują  wsparcia i szkolenia.
Trzeba również uwzględnić występujący w młodzieńczym wieku, uwarunkowany rozwojowo ważny  proces odłączania dzieci od rodziców. Dlatego też oferty zajęć odbywających się poza domem stanowią ważną pomoc w wypełnianiu rodzicielskich zadań. Wychowanie seksualne prowadzone w szkole lub poza szkołą posiada zatem funkcję wpierającą i uzupełniającą. Należy pamiętać, że udział w zajęciach wychowania seksualnego powinien być dobrowolny i odbywać się za zgodą rodziców; rodzice mogą swoje dzieci z tych zajęć zwolnić i tak samo młodzież może zrezygnować ze swojego udziału w zajęciach.